Dida moj, dida moj...
  ode mi je zima,
     daj mi kaban svoj...

Dida moj, dida moj...
     sve me boli, tilo trazi
     rakijom me sveg namazi
         kao kad sam dite bija ja.

       Da mi bude miran san
     baci na me kaporan...

     Dida moj...

 Dida moj, dida moj...
   ode mi je zima,
     daj mi kaban svoj...

                     Dida moj, dida moj...
                         Bolestan je unuk tvoj.

                           Dida moj,
                           sve me boli, tilo trazi
                     rakijom me sveg namazi
                     kao kad sam dite bija ja

                 Da mi bude miran san
             baci na me kaporan...

   Dida moj...

Dida moj, dida moj...
     ode mi je zima,
               daj mi kaban svoj...

                       Dida moj, dida moj...

                                   Bolestan je unuk tvoj.

© Carmen Ezgeta
Arsen Dedić