© 2005 photo by Carmen Ezgeta: pustinja Sinai - The Sinai Desert

Za vsaku dobru rec,
     Kaj reci si mi znala,
         Za vsaki pogled tvoj,
             Za vsaki smeh tvoj, fala!

 

 

                                                 Tak malo dobroga
                                                       V zivlenju tu se najde,
                                                           I ce je sunce cas
                                                     Za oblak taki zajde.

 

 

                             A ti si v srce mi
                                 Tak puno sunca dala,
                           Kaj morem ti neg rec;
                                       Od vsega srca FALA!

muzika:   Vlaho Paljetak

             (1893 - 1944)

Dragutin Domjanić

Dragutin Domjanic

 (1875 - 1933)