Vijest je letjela brze od ptice
B
rze od vjetra
Br
ze od munje,
Gugu
tala je od srece u eteru.
I stig
la je prekasno.

Za one koji su pali uvijek je prekasno.

A da je stigla samo pol sata ranije, on bi bio ziv.
Ruko
vao bi se s drugovima i smijao.
Da je stig
la dan ranije, mnogo bi njih jos ostalo zivih.
Da je stig
la mnogo mnogo ranije, mnogo mnogo bi ih jos
os
talo zivih.

Trebalo je vijest poslati mnogo mnogo ranije,
Prij
e no sto su poceli padati mrtvi.

Grigor Vitez