Samo sunce, sunce, sunce
     i galebovi svrate u letu
u tvoj san na kamenoj kosi Mosora.

     O vjetrovi,  vjetrovi, vjetrovi,
samo vjetrovi znaju toplinu tvojih obraza,
     dah
i disanje trava u vrtacama.

     Bure  i kise
pjevaju ti uspavanku
     bure i kise

Samo sunce, sunce, sunce
     i galebovi svrate u letu
u tvoj san na kamenoj kosi Mosora.

Blaca (pustinjački samostan) - otok Brač - Hrvatska - Croatia
Jure Kaštelan