ฉ 2007 Carmen Ezgeta
ฉ 2007 photo by Carmen Ezgeta: The Tample of Karnak;  Louxor - Luxor; Egipat - Egypt; Afrika - Africa

Dusa sebi bira Drustvo
I —  zatvara Vrata svo
Preuzvisenoj Vecini 
Njoj nenazocnoj.   

Kocija uz Ulaz ceka    
Dusu to ne prijeci         
Da je hladna i kad Car joj           
Uz prostirku kleci.          

Znam je, kada s odabranom       
Jednom dusom krene     
Ventil paznje zatvara se   
Tvrdji je od stijene.

Emily Dickinson

(1830 - 1886)

L'ยme ้lit sa propre Soci้t้ —
   Ensuite — elle barre sa Porte —
       Devant sa divine Majorit้ —
           Pour nul autre d'aucune sorte —

Immuable — elle sait Carrosses — s'arreter —
Devant sa Herse retomb้e —
Immuable — quand viendrait a s'agenouiller
Meme un Empereur sur son Seuil —

Je l'ai connue — choisir d'une immense nation —
Quelqu'un —
Puis — refermer les Valves de son attention —
A Pierre —

©   2005   photo by  Carmen Ezgeta:  The Tample of Karnak,                                        
                                                                             Louxor - Luxor; Egipat - Egypt; Afrika - Africa;
ozujak - March 2005

©   graphic arts; animation & design by  Carmen Ezgeta

 

©   2006   prijevod:   Drazen Dragovic

 

Pjesma je uvrstena u knjigu odobranih pjesma Emily Dickinson: 'Tise Od Sna';
uredio, priredio i preveo Drazen Dragovic; izdavac: Modernist nakladnistvo, Varazdin, 2008.; 184 str.; dvojezicno izdanje

 

 

[ Emily Dickinson ]

Back       Next

PAGE 1 (Poezija - Poetry) | PAGE 2 (Poezija - Poetry) | PAGE 3 (Poezija - Poetry)PAGE 4 (Poezija - Poetry) |

PAGE 5 (Poezija - Poetry)PAGE 6 (Poezija - Poetry)PAGE 7 (Poezija - Poetry) |

 

| Index: A - I (Poezija - Poetry)Index: J - Q (Poezija - Poetry) | Index: R - Z (Poezija - Poetry) |

Poets & Poems  - pjesnici i pjesme   [ abecedni popis pjesnika (djelomican popis) ] |

 

Please Sign My GuestBookView My Old GuestBook |

Carmen Ezgeta (ponesto o meni - something about me) |

Foto galerija - Photo Gallery
Sto je novo...? - What's New...?LogoHomeExit |

 

www.EZGETA.com — since 1998

Ezgeta.com je osobna visejezicna stranica poezije, umjetnosti, muzike, humora i misli...
Ezgeta.com is a Croatian multilingual personal site with poetry, art, music, humor and nice things...
Images, web content & design ©   carmen ezgeta
All Rights Reserved

 

ฉ Carmen Ezgeta

www.ezgeta.com

The Soul selects her own Society —
Then — shuts the Door —
To her divine Majority —
Present no more —

       Unmoved — she notes the Chariots — pausing —
   At her low Gate —
Unmoved — an Emperor be kneeling
   Upon her Mat —

    I've known her — from an ample nation —
       Choose One
    Then — close the Valves of her attention —
           Like Stone —

Emily Dickinson